Tijdelijke verkeersmaatregel in het centrum van Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
17-10-2018
Einddatum
28-11-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in het centrum van Losser

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de Kerstmarkt 2018, te houden op zondag 16 december 2018, de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor al het verkeer:

Beschrijving

•    St. Maartenstraat, tussen Kerkstraat en Martinusplein;
•    Martinusplein;
•    Raadhuisstraat, tussen St. Maartenstraat en Kerkstraat;
•    Raadhuisplein;
•    Teylersstraat, tussen Raadhuisstraat en Brinkstraat;
•    Brinkstraat, tussen Teylersstraat en Langenkamp;
•    Parkeerterrein Langenkamp;
•    Kerkstraat, tussen Raadhuisstraat en Brinkstraat;
•    Roberinkstraat.

op de volgende dag en tijd:
•    Zondag 16 december 2018, vanaf 08:00 uur tot 18:00 uur.
Datum bekendmaking: 9 oktober 2018.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.