Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersedijk 36, 7587 RE de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
17-10-2018
Einddatum
28-11-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersedijk 36, 7587 RE de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een werktuigenberging voor agrarisch gebruik op het perceel Lossersedijk 36, 7587 RD de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.