Verleende vergunning APV en bijzondere wetten aan de Hoofdstraat in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
10-10-2018
Einddatum
21-11-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten aan de Hoofdstraat in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Sportclub Overdinkel, Tweelenbeecke 12, 7586 AB Overdinkel voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van boterkoek aan de Hoofdstraat in Overdinkel op 21 oktober 2018 tijdens de Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel. 
Datum bekendmaking 1 oktober 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.