Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Prins Hendrikstraat 3, 7586 BG Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 3
Publicatiedatum
10-10-2018
Einddatum
21-11-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Prins Hendrikstraat 3, 7586 BG Overdinkel

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Bruisend Overdinkel voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het evenement ‘Oktoberfest in Dinkeldorf’ in de sporthal aan de Prins Hendrikstraat 3, 7586 BG Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
-    vrijdag 19 oktober 2018 19.00 uur tot zaterdag 20 oktober 2018 01.00 uur. 
-    zaterdag 20 oktober 2018 van 19.00 uur tot zondag 21 oktober 01.00 uur. 
Datum bekendmaking 1 oktober 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.