Vergunning verleend op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet Beuningerstraat 20, 7587 LD De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
16-05-2018
Einddatum
27-06-2018
Kaart behorende bij: Vergunning verleend op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet Beuningerstraat 20, 7587 LD De Lutte

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De heer J.J. Berghaan, en mevrouw A.M. Stappenbeld voor het uitoefenen van het horecabedrijf ‘Exploitatie Het Ros van Twente B.V.’, gevestigd aan de Beuningerstraat 20, 7587 LD De Lutte.
Datum bekendmaking  8 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.