Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 19
Publicatiedatum
16-05-2018
Einddatum
27-06-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Mevrouw M.G.H. Wilke, Richterstraat 18, 7582 BX Losser, voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Schuttersfeest, aan de Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser. Op de volgende dagen en tijden:
Vrijdag 3 augustus 2018 van 19.00 uur tot en met 24.00 uur;
Zaterdag 4 augustus 2018 van 14.00 uur tot en met 24.00 uur;
Zondag 5 augustus 2018 van 13.00 uur tot en met 24.00 uur.
Datum bekendmaking 8 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.