Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummer 2200, nabij Bekspringweg 2, 7587 MD De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
16-05-2018
Einddatum
27-06-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummer 2200, nabij Bekspringweg 2, 7587 MD De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de aanleg van een zonnepark op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummer 2200, nabij Bekspringweg 2, 7587 MD De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.