Aanvraag om omgevingsvergunning Glanergrensweg 12, 7585 PG Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PG 12
Publicatiedatum
16-05-2018
Einddatum
27-06-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Glanergrensweg 12, 7585 PG Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 1 eikenboom, 1 berkenboom en 1 dennenboom op het perceel Glanergrensweg 12, 7585 PG Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.