Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Hoofdstraat in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Hoofdstraat in Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Volksfeesten Overdinkel, Meidoornstraat 76, 7581 XH Losser voor het houden van de Sint Maarten Intocht door de Hoofdstraat in Overdinkel op vrijdag 9 november 2018 van 15.00 uur tot 16.00 uur. ¹
Datum bekendmaking 2 november 2018
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.