Kennisgeving definitief besluit Algemene wet bestuursrecht Langenkamp 5, 7581 JE Losser

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JE 5
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit Algemene wet bestuursrecht Langenkamp 5, 7581 JE Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Algemene wet bestuursrecht heeft besloten om:
 

Beschrijving

Een ontheffing te verlenen ten behoeve van geluidproducerende werkzaamheden buiten de reguliere werktijden ten behoeve van de verbouw van de Emte naar een Coop supermarkt op het perceel Langenkamp 5, 7581 JE Losser, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie N, nummer 3596, Het zaaknummer van de aanvraag is 18Z03065.  
Datum bekendmaking 7 november 2018.
De sloopwerkzaamheden waarvoor ontheffing is aangevraagd vinden plaats op zaterdag 10 november 2018 van 16.00 tot 24.00 uur, maandag 12 november 2018 van 07.00 tot 22.00 uur.
De opbouw van de winkel waarvoor ontheffing is aangevraagd vindt plaats van dinsdag 13 november 2018 tot en met vrijdag 23 november 2018 van 17.00 tot 22.00 uur, exclusief de weekenden. Het betreft voornamelijk verhuis- en sloopwerkzaamheden in het pand ten behoeve van het herinrichten van de supermarkt.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.