Aanvraag omgevingsvergunning Postweg 19, 7587 PB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PB 19
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Postweg 19, 7587 PB de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vernieuwen en uitbreiden van een werktuigenberging voor agrarisch gebruik op het perceel Postweg 19, 7587 PB de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.