Aanvraag om omgevingsvergunning De Pol 35, 7581 CZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CZ 35
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning De Pol 35, 7581 CZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een nieuwe daktunnel op de bestaande fabriek op het perceel De Pol 35, 7581 CZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.