Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 11, 7587 LC de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LC 11
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 11, 7587 LC de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een uitrit op het perceel Beuningerstraat 11, 7587 LC de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.