Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 46, 7588 RH Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RH 46
Publicatiedatum
14-03-2018
Einddatum
25-04-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 46, 7588 RH Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een woning op het perceel Beuningerstraat 46, 7588 RH Beuningen.
.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.