Verleende ontheffing Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Gemeente Losser, de heer R. Kremers, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken ten behoeve de opening van het Kulturhus in Losser op de volgende dagen en tijden:
Donderdag 8 maart 2018 van 14.30 uur tot 20.00 uur;
Vrijdag 9 maart 2018 van 14.00 uur tot 20.00 uur;
Zaterdag 10 maart 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Datum bekendmaking 6 februari 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.