Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3116, naast Pelmolen 16, 7587 SG De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587SG 16
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3116, naast Pelmolen 16, 7587 SG De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Het bouwen van een woning met een schuur op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3116, naast Pelmolen 16, 7587 SG De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.