Aanvraag om omgevingsvergunning Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Wijzigen van een gevel op het perceel Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.