Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersestraat 66, 7587 PZ De Lutte.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PZ 66
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersestraat 66, 7587 PZ De Lutte.

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van drie eiken op het perceel Lossersestraat 66, 7587 PZ De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.