Aanvraag om omgevingsvergunning Hogeboekelweg 8, 7582 AJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AJ 8
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hogeboekelweg 8, 7582 AJ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op het perceel Hogeboekelweg 8, 7582 AJ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.