Tijdelijke verkeersmaatregel in het centrum van de Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
13-06-2018
Einddatum
25-07-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in het centrum van de Lutte

Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de festiviteiten van de Lutter Muzikanten in het centrum van de Lutte, zijn de volgende wegen in beide richtingen gesloten voor al het verkeer:
 

Beschrijving

Dorpstraat tussen de Plechelmusstraat en Margrietstraat;
Irenestraat, tussen Plechelmusstraat en Dorpstraat.
op de volgende dag en tijd:
Zondag 24 juni 2018, vanaf 13:00 uur tot 16:00 uur.
Datum bekendmaking 1 juni 2018.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.