Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Plechelmusstraat 14, 7587 AM de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AM 14
Publicatiedatum
13-06-2018
Einddatum
25-07-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Plechelmusstraat 14, 7587 AM de Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond/ErveBoerrigter, Raimond Oude Egbrink, Plechelmusstraat 14, 7587 AM, de Lutte voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Hellehondsdagen in het dorpskern van de Lutte;
Vrijdag 13 juli 2018 van 20:00 uur tot zaterdag 14 juli 02:00 uur.
Zaterdag 14 juli 2018 van 20:00 uur tot zondag 15 juli 02:00 uur.
Zondag 15 juli 2018 van 12:00 uur tot 20:00 uur.
Datum bekendmaking 1 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.