Maatwerkvoorschriften Talmaplein 35, 7586 EK Overdinkel

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586EK 35
Publicatiedatum
13-06-2018
Einddatum
25-07-2018
Kaart behorende bij: Maatwerkvoorschriften Talmaplein 35, 7586 EK Overdinkel

Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131 lid 5 van het  Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende:
 

Beschrijving

Het bedrijf Zabava, Talmaplein 35, 7586 EK Overdinkel.
Datum bekendmaking 7 juni 2018.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser.