Aanvraag om omgevingsvergunning een melding brandveilig gebruik sporthal “De Fakkel”, Gronausestraat 107, 7581 CE Losser.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
13-06-2018
Einddatum
25-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning een melding brandveilig gebruik sporthal “De Fakkel”, Gronausestraat 107, 7581 CE Losser.

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor een:
 

Beschrijving

Melding brandveilig gebruik sporthal “De Fakkel”, Gronausestraat 107, 7581 CE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.