Aanvraag om omgevingsvergunning Voswinkelweg 12, 7582 PG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PG 12
Publicatiedatum
13-06-2018
Einddatum
25-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Voswinkelweg 12, 7582 PG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een schuur op het perceel Voswinkelweg 12, 7582 PG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.