Aanvraag om omgevingsvergunning Middelkampweg 3, 7587 ML de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587ML 3
Publicatiedatum
13-06-2018
Einddatum
25-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Middelkampweg 3, 7587 ML de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een bijgebouw op het perceel Middelkampweg 3, 7587 ML de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.