Aanvraag om omgevingsvergunning Hofkamp 119, 7582 GN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582GN 119
Publicatiedatum
13-06-2018
Einddatum
25-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hofkamp 119, 7582 GN Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Kappen van een boom in de voortuin op het perceel Hofkamp 119, 7582 GN Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.