Sloopmelding Hanhofweg 19, 7587 LK de Lutte

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587LK 19
Publicatiedatum
12-09-2018
Einddatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Hanhofweg 19, 7587 LK de Lutte

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest van twee varkensschuren en een ligboxenstal op het perceel Hanhofweg 19, 7587 LK de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.