Sloopmelding Begoniastraat 18, 7581 TC Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581TC 18
Publicatiedatum
12-09-2018
Einddatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Begoniastraat 18, 7581 TC Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest op het perceel Begoniastraat 18, 7581 TC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.