Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586RE 21
Publicatiedatum
12-09-2018
Einddatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Het wijzigen c.q. uitbreiden van de inrichting op het perceel Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel  met een monovergister voor dierlijke mest en hiermee gecombineerde mestverwerkingsinstallatie.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.