Aanvraag om omgevingsvergunning Holtweg 4, 7588 PC Beuningen (fase 1)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PC 4
Publicatiedatum
12-09-2018
Einddatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Holtweg 4, 7588 PC Beuningen (fase 1)

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verlengen van een kippenstal op het perceel Holtweg 4, 7588 PC Beuningen (fase 1).
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.