Aanvraag om omgevingsvergunning Dr Staringstraat 5, 7587 BL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BL 5
Publicatiedatum
12-09-2018
Einddatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Dr Staringstraat 5, 7587 BL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vervangen aluminium kozijn van een erker voor een kunststof kozijn en het opmetselen van stenen in de muur ter vervanging van kunststof schroten op het perceel Dr Staringstraat 5, 7582 BL Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.