Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer De Pol 35, 7581 CZ Losser

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
12-12-2018
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer De Pol 35, 7581 CZ Losser

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Johma Salades BV, De Pol 35, 7581 CZ Losser, voor het uitbreiden van het gereedproductmagazijn.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.