Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6576 in het gebied van de Geurmeij in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
12-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6576 in het gebied van de Geurmeij in Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 7 bomen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6576, in het gebied van de Geurmeij in Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.