Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummers 7748 en 6968 nabij Lossers Voetpad 1, 7587 PG de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
12-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummers 7748 en 6968 nabij Lossers Voetpad 1, 7587 PG de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van vier bomen om percelen kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummers 7748 en 6968 nabij Lossers Voetpad 1, 7587 PG de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.