Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 19, 7587 LC de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
12-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 19, 7587 LC de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning met een berging/garage op het perceel Beuningerstraat 19, 7587 LC de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.