Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bentheimerstraat 25, 7587 ND De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587ND 25
Publicatiedatum
11-04-2018
Einddatum
23-05-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bentheimerstraat 25, 7587 ND De Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

A.J.M. Woordes, Westwal 43, 7571 BB Oldenzaal voor het houden van de wandeling Oldenzaal tegen MS in De Lutte op zondag 22 april 2018 van 09.30 uur tot 16.00 uur door het buitengebied van De Lutte met als startpunt Restaurant de Stroper, Bentheimerstraat 25, 7587 ND De Lutte. ¹
Datum bekendmaking 4 april 2018
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.