Gebruiksmelding Rondweg 31, 7581 KA Losser

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581KA 31
Publicatiedatum
11-04-2018
Einddatum
23-05-2018
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding Rondweg 31, 7581 KA Losser

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruiken van het gebouw op het perceel Rondweg 31, 7581 KA Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.