Besluit maatwerkvoorschriften Gronausestraat 5-7, 7581 CC Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7581CC 5
  • 7581CC 7
Publicatiedatum
11-04-2018
Einddatum
23-05-2018
Kaart behorende bij: Besluit maatwerkvoorschriften Gronausestraat 5-7, 7581 CC Losser

Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131 lid 5 van het  Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende:
 

Beschrijving

Cafetaria Cowyn, Gronausestraat 5-7, 7581 CC Losser.
Datum bekendmaking 4 april 2018.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 
Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser.