Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 1291, 1294, 1344, 1354, 1355 en 1374 ten noorden van de Drielandweg in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RL 8
Publicatiedatum
11-04-2018
Einddatum
23-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 1291, 1294, 1344, 1354, 1355 en 1374 ten noorden van de Drielandweg in Overdinkel

Aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een zonnepark op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 1291, 1294, 1344, 1354, 1355 en 1374 ten noorden van de Drielandweg en nabij Drielandweg 8, 7586 RL Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.