Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van carnavalsfeesten op het terrein bij Hotel Smit in Losser.

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GD 34
Publicatiedatum
10-01-2018
Einddatum
21-02-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van carnavalsfeesten op het terrein bij Hotel Smit in Losser.

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

Hotel Smit, de heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 34-36, 7581 GD Losser voor het houden van de carnavalsfeesten op het terrein bij Hotel Smit op de volgende dagen en tijden¹
Vrijdag 9 februari 2018 van 19.00 uur tot 24.00 uur;
Zaterdag 10 februari 2018 van 18.00 uur tot 02.00 uur;
Maandag 12 februari 2018 van 18.00 uur tot 02.00 uur;
Dinsdag 13 februari 2018 van 10.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 22 december 2018

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.