Sloopmelding Hakenbergweg 22, 7588 RM Beuningen

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588RM 22
Publicatiedatum
10-01-2018
Einddatum
21-02-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Hakenbergweg 22, 7588 RM Beuningen

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

Verwijderen van asbesthoudende golfplaten op het perceel Hakenbergweg 22, 7588 RM Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.