Aanvraag om omgevingsvergunning kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9979, Dingshof kavel 18 Losser.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9979
Publicatiedatum
25-12-2017
Einddatum
05-02-2018

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend als LSR00, sectie H, nummer 9979, Dingshof kavel 18 in Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.