Aanvraag om omgevingsvergunning Willemsweg 3, 7582 PW Losser.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PW 3
Publicatiedatum
10-01-2018
Einddatum
21-02-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Willemsweg 3, 7582 PW Losser.

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Aanleggen van een retentievijver op het perceel Willemsweg 3, 7582 PW Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.