Aanvraag om omgevingsvergunning Postweg 27, 7587 PB De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PB 27
Publicatiedatum
10-01-2018
Einddatum
21-02-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Postweg 27, 7587 PB De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Bouwen van een boerderij appartement op het perceel Postweg 27, 7587 PB De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.