Aanvraag om omgevingsvergunning Honingloweg 14, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PK 14
Publicatiedatum
10-01-2018
Einddatum
21-02-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Honingloweg 14, 7581 PK Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Verbouwen en uitbreiden van een woning op het perceel Honingloweg 14, 7581 PK Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.