Aanvraag om omgevingsvergunning Elfterheurneweg 4-6, 7587 NN De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NN 4
Publicatiedatum
10-01-2018
Einddatum
21-02-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Elfterheurneweg 4-6, 7587 NN De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Bouwen van een nieuwe biggenstal en technische ruimte op het perceel Elfterheurneweg 4-6, 7587 NN De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage ligge