Sloopmelding Gildehauserweg 10, 7581 PG Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581PG 10
Publicatiedatum
09-05-2018
Einddatum
20-06-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Gildehauserweg 10, 7581 PG Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest uit het dak van een woning op het perceel Gildehauserweg 10, 7581 PG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.