Aanvraag om omgevingsvergunning Zoekerveldweg 3, 7585 PS Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PS 3
Publicatiedatum
09-05-2018
Einddatum
20-06-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Zoekerveldweg 3, 7585 PS Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 12 bomen op het perceel Zoekerveldweg 3, 7585 PS Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen..