Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersestraat 60, 7587 RZ De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
09-05-2018
Einddatum
20-06-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersestraat 60, 7587 RZ De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Dempen en verleggen van een sloot op het perceel Lossersestraat 60, 7587 PZ De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.