Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 29, 7586 BK Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BK 29
Publicatiedatum
09-05-2018
Einddatum
20-06-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 29, 7586 BK Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een erker op het perceel Hoofdstraat 29, 7586 BK Overdinkel.
.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.